ครูดีมีคุณภาพ..คับแน่นอัดเต็มไปด้วยความรู้

??ตบมือรัวๆๆๆ ให้กับ ครูดีมีคุณภาพ…
?ครูกานดา ยนตรการกำจร หัวหน้างานห้องสมุด และครูจุฑารัตน์ สุขทอง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร โครงการ “ค่ายพัฒนาทักษะ เพิ่มเวลารู้ คู่คุณธรรม สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ณ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง กรุงเทพฯ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566


ใส่ความเห็น