ทายปัญหาจากสารานุกรมไทย

เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นการจัดนิทรรศการ เกี่ยวกับสารานุกรมไทยโดยตั้งคำถามให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการตอบ ใส่

กระดาษคำตอบลงในกล่องที่ห้องสมุดจัดไว้ และจับรางวัลผู้โชคดีที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง