บริการซีดี

เวลาการยืม – คืน     ยืมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-16.30 น.

จำนวนการยืม             ยืมได้ 5 แผ่น  เหมือนหนังสือ

กำหนดการส่งคืน          ยืมได้ 7 วัน

การปรับ                     ปรับวันละ 1 บาทต่อแผ่น

ข้อควรปฏิบัติในการยืมซีดี

  1. ใช้บัตรสมาชิกห้องสมุดของตนเองยืมเท่านั้น
  2. เลือกรายชื่อเรื่องของซีดีจากแฟ้มซีดีที่ห้องสมุดจัดเตรียม
  3. จด หมายเลขของซีดี ลงในกระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้ โดยดูจากหมายเลขใต้ภาพและเขียนใส่กระดาษ
  4. นำมายื่นกับเจ้าหน้าที่พร้อมบัตรสมาชิกห้องสมุด  เพื่อเจ้าหน้าที่จะหยิบซีดีให้
  5. รอเจ้าหน้าที่เรียกชื่อ เพื่อทำการยืมให้โดยการยิงบาร์โค๊ด
  6. กรณีทำซีดีหาย ให้รีบติดต่อครูบรรณารักษ์ทันที