บริการอินเตอร์เน็ต

เป็นบริการที่ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตที่สนใจได้ทั่วโลก ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ทันสมัยได้มากขึ้น ตรงตามความต้องการและสะดวกรวดเร็ว

เวลาบริการ

เวลาบริการ เวลา 08.30 – 16.00  น.   ฟรีไม่เสียค่าบริการ

ขั้นตอนการเข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ตเจ้าหน้าที่เพื่อขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต

  1. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต
  2. ให้นักเรียนเลือกหยิบหมายเลขผู้ใช้ พร้อมทั้งนำบัตรนักเรียนหรือบัตรประจำประชาชน ใส่ในช่องหมายเลขที่หยิบไป
  3. ลงชื่อ-นามสกุล ชั้น หมายเลข USER และลงเวลาการใช้บริการลงในสมุดบันทึกอินเตอร์เน็ต
  4. นั่งตามเลขบัตร USER เท่านั้น ห้ามปรับเปลี่ยนที่นั่งเอง
  5. นำหมายเลขผู้ใช้ (USER) ที่หยิบไป ติดที่อกเสื้อไว้ตลอดการใช้งาน
  6. เมื่อหยุดใช้บริการให้ลงเวลาออกในสมุดบันทึก และ
  7. นำบัตร (USER) ใส่เก็บไว้ที่เดิม พร้อมนำบัตรนักเรียนหรือบัตรประจำตัวประชาชนคืนไป
  8. หากต้องการปรับเปลี่ยนที่นั่งให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเปลี่ยนบัตร USER
  9. หากนักเรียนต้องการช่วยเพื่อนทำงาน ให้เขียน ชื่อ-นามสกุล เหมือนผู้ใช้บริการคนอื่นๆแต่จะได้บัตรเสริมแทนบัตร USER