บริการอินเตอร์เน็ต

เป็นบริการที่ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่สนใจได้ทั่วโลก ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ทันสมัยได้มากขึ้น ตรงตามความต้องการและสะดวกรวดเร็ว

เวลาบริการ

เวลาบริการ เวลา 08.30 – 16.30  น.   ฟรีไม่เสียค่าบริการ

ขั้นตอนการเข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ต

  1. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต
  2. ลงชื่อ-นามสกุล ชั้น หมายเลข USER และลงเวลาการใช้บริการลงในสมุดบันทึกอินเตอร์เน็ต
  3. นั่งตามเลขบัตร USER เท่านั้น ห้ามปรับเปลี่ยนที่นั่งเอง
  4. เจ้าหน้าที่จะปลดล็อคเลขเครื่องให้ ตามเวลาที่กำหนด
  5. นำหมายเลขผู้ใช้ (USER) ซึ่งแขวนไว้ที่จุดบริการ มาคล้องคอเพื่อแสดงตนเป็นผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต
  6. เมื่อหยุดใช้บริการให้ลงเวลาออกในสมุดบันทึก
  7. นำบัตร (USER) แขวนเก็บที่เดิมโดยแยกเก็บตามหมายเลข
  8. หากต้องการปรับเปลี่ยนที่นั่งให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเปลี่ยนบัตร USER
  9. หากนักเรียนต้องการช่วยเพื่อนทำงาน ให้เขียน ชื่อ-นามสกุล เหมือนผู้ใช้บริการคนอื่นๆ แต่จะได้บัตรเสริมแทนบัตร USER