บริการเกมส์

เป็นบริการหนึ่งที่ห้องสมุดจัดไว้ให้นักเรียนยืม-คืนได้เหมือนหนังสือทุกประการเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แต่ไม่สามารถใช้เล่นในห้องสมุดเนื่องจากส่งเสียงดัง รบกวนผู้อื่น  เกมส์ที่นำมาบริการเป็นเกมส์ที่คือ  อุปกรณ์การเล่นเพื่อส่งเสริมทักษะและสติปัญญาเช่น เกมส์เอแม็ท คอร์สเวิร์ส คำคม ฯลฯ

บริการยืม-คืนเกมส์

  1. ยืมเกมส์ได้คนละ 1 เกมส์ มีกำหนด  1 วัน
  2. เกินกำหนดปรับวันละ 1 บาท

ประเภทของเกมส์

  1. เกมส์เอแมท
  2. เกมส์ครอสเวิร์ส
  3. เกมคำคม
  4. เกมส์ปริศนาอักษรไขว้
  5. เกมส์บิงโก
  6. เกมส์เศรษฐี