บริการเกม

เป็นบริการหนึ่งที่ห้องสมุดจัดไว้ให้นักเรียนยืม-คืนได้เหมือนหนังสือทุกประการเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แต่ไม่สามารถใช้เล่นในห้องสมุดเนื่องจากส่งเสียงดัง รบกวนผู้อื่น  เกมที่นำมาบริการเป็นเกมเพื่อส่งเสริมทักษะและสติปัญญาเช่น เกมเอแม็ท คอร์สเวิร์ส คำคม ฯลฯ

บริการยืม-คืนเกม

 1. ยืมเกม ได้คนละ 1 เกม มีกำหนด  1 วัน
 2. เกินกำหนดปรับวันละ 1 บาท
 3. ต้องนำไปเล่นนอกห้องสมุดเท่านั้น

ประเภทของเกมส์

 1. เกมเอแมท
 2. เกมปริศนาอักษรไขว้
 3. เกมครอสเวิร์ส
 4. เกมบิงโก
 5. เกมคำคม
 6. เกมเศรษฐี
 7. เกมวาดวาด ทายทาย
 8. เกมคำคม 6. เกมเศรษฐี