บริการเกมส์

เป็นบริการหนึ่งที่ห้องสมุดจัดไว้ให้นักเรียนยืม-คืนได้เหมือนหนังสือทุกประการเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แต่ไม่สามารถใช้เล่นในห้องสมุดเนื่องจากส่งเสียงดัง รบกวนผู้อื่น  เกมส์ที่นำมาบริการเป็นเกมส์ที่คือ  อุปกรณ์การเล่นเพื่อส่งเสริมทักษะและสติปัญญาเช่น เกมเอแม็ท คอร์สเวิร์ส คำคม ฯลฯ

บริการยืม-คืนเกม

  1. ยืมเกมได้คนละ 1 เกมส์ มีกำหนด  1 วัน
  2. เกินกำหนดปรับวันละ 1 บาท

ประเภทของเกม

  1. เกมเอแมท
  2. เกมครอสเวิร์ส
  3. เกมคำคม
  4. เกมปริศนาอักษรไขว้
  5. เกมบิงโก
  6. เกมเศรษฐี