มารยาทการใช้ห้องสมุด

 1. แสกนใบหน้า เวลาเข้า-ออกห้องสมุดทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ
 2. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
 3. ฝากกระเป๋า ถุง ย่าม แฟ้มและสิ่งของอื่น ๆ กับเจ้าหน้าที่นำเฉพาะปากกาและสมุดจดงานมาเท่านั้น
 4. ถอดรองเท้าและนำรองเท้าใส่ถุงหิ้วเข้ามาในห้องสมุด
 5. งดการสูบบุหรี่
 6. ไม่นำขวดน้ำ ขนม อาหาร หรือของขบเคี้ยวใด ๆ
 7. ไม่นอนหลับ หรือวิ่งเล่น กันในห้องสมุด
 8. ห้ามตัดรูป ข้อความ หรือฉีก หรือขโมยหนังสือจองห้องสมุดควรถ่ายเอกสารแทนการฉีก
 9. งดการส่งเสียงเพื่อมิให้รบกวนผู้อื่น
 10. ไม่ควรหยิบวารสาร หนังสือพิมพ์มาอ่านครั้งละหลายเล่ม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้อ่านและเมื่ออ่านเสร็จ
 11. ไม่นำหนังสือฯลฯ ออกนอกห้องสมถด โดยไม่ยืม
 12. เก็บเก้าอี้เข้าที่ทุกครั้งเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 13. หากสงสัยหรือมีปัญหาในการใช้ห้องสมุดติดต่อสอบถามครูบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา
 14. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูสิ่งของก่อนออกจากห้องสมุดทุกครั้ง
 15. ควรดูแลรักษาหนังสือห้องสมุดไม่ให้ชำรุดสูญหาย เช่น เปียกฝน น้ำ หรือม้วนงอ