ใบเซียมซีเสี่ยงทายคู่ความรู้

เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยให้นักเรียนเสี่ยงเซียมซีเหมือนการเสี่ยงทายทั่วไป หลังจากนั้นให้นักเรียนรับใบเซียมซีเพื่อนำไปอ่านทำนายลักษณะนิสัยและตอบคำถามตามใบงาน