การแข่งขันกิจกรรม หนังสือเล่มโปรด วันที่ 18 มกราคม 2566

คลิปภาพบรรยากาศ การแข่งขันเล่าเรื่อง “หนังสือเล่มโปรด” วันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมมัลติมีเดีย ไลบรารี่ ห้องสมุด

 

ชุมมัลติมีเดีย ไลบรารี่ ห้องสมุดใส่ความเห็น