ยืมหนังสือช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

🎯อีกเพียง 2 สัปดาห์ ก็จะปิดเทอมแล้ว นักเรียนคนใดที่ยังไม่ได้คืนหนังสือ กรุณานำส่งหนังสือคืนก่อนปิดเทอมด้วยค่ะ
🎯สำหรับนักเรียนที่ต้องการยืมหนังสือและสื่อต่างๆในช่วงปิดเทอมนี้ ห้องสมุดเปิดให้ยืมในช่วงสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 18-25 กันยายน 2566
🎯กำหนดส่งหนังสือคืนในวันเปิดเทอมค่ะ
———–**————-**———–
#งานห้องสมุด กลุ่มบริหารวิชาการ

 ใส่ความเห็น